Inovativní obchodní nápady pro začínající podniky: těchto 9 skvělých nápadů bude poptáváno od roku 2020 do roku 2030

Inovativní obchodní nápady pro začínající podniky: těchto 9 skvělých nápadů bude poptáváno od roku 2020 do roku 2030

Inovativní podnikání je druh podnikání spojený s implementací nových znalostí, vynálezů, technologií. Výsledkem je tvorba nových produktů, které nemají obdoby, nebo vylepšení produktů, které se již na trhu prodávají. Cílem této práce je získat konkurenční výhodu. To se může zdát jako skličující úkol, ale dnes Rusko vytváří příznivé podmínky pro startupy založené na podpoře nových řešení.

Koncept inovativního podnikání

Řada podobných konceptů se používá za stejných podmínek: inovativní podnikání, podnikání, inovační proces a činnost. Tyto koncepty spojují následující komponenty: komercializace nových znalostí a technologií, vytváření zisku prostřednictvím vytváření technických a technologických inovací, šíření inovací, transformace nové myšlenky na komoditu.

Inovace v podnikání je klíčem k pochopení těchto pojmů. Inovace však nutně neznamená zavedení nového produktu. Inovace mohou být spojeny s modernizací technologií, které jsou již k dispozici. To je způsobeno skutečností, že rozvoj inovativního podnikání zřídka začíná od nuly.

Zdroje podnikatelských nápadů

Existuje mnoho příkladů jasného podnikatelského začátku ve světě s originálním nápadem. Je to jednoduché a zároveň obtížné, protože ne každý může najít nápad na podnikání. Podnikatelé proto odmítají zavádět inovace a upřednostňují již osvědčené produkty: mobilní telefony, domácí spotřebiče, oblečení, hračky atd.

Zdroje nových řešení jsou však volně dostupné. Toto jsou ohlasy spotřebitelů, které poskytují užitečné rady, jak zlepšit vaši společnost. Dalším zdrojem je analýza trhu a konkurenční produkty, které můžete buď optimalizovat, nebo navrhnout nové řešení. Internet a IT, informační podnikání a další rozvojové oblasti jsou širokou oblastí pro zavádění inovací do podnikání.

Infobiznis je založen na prodeji informací. V této oblasti existuje prostor pro inovace. Jakékoli odborné informace se mohou stát prodejným produktem.

Metody hledání inovativních nápadů

Většina lidí přichází s novými řešeními metodou pokusu a omylu. Tato metoda je nejběžnější a nejefektivnější, protože je časově náročná a náročná na zdroje. Vědecké metody zahrnují „sedminásobnou vyhledávací strategii“ navrženou G. Bushem v roce 1964 a metodu TRIZ (teorie invenčního řešení problémů) vyvinutou inženýrem G. Alt-Schullerem na konci 40. let.

Jak najít fungující nápad při spuštění

Informační technologie v exkurzních záležitostech

Informační technologie v oblasti výletů

Podpora exkurzí je nedílnou součástí moderního turistického produktu jakéhokoli regionu. Požadavky moderního spotřebitele na trh cestovního ruchu však určují hledání nových přístupů k organizování výletních aktivit, zejména aktivní využívání inovativních technologií.

Inovativní technologie se obvykle chápou jako radikálně nové nebo vylepšené technologie, které významně zlepšují výrobní podmínky nebo jsou samy o sobě komoditou. Inovace jako proces nebo jako produkt se mohou stát jednou z hlavních příjmových položek podniku, což významně ovlivňuje růst zisků, a také proto, že jsou založeny na implementaci výsledků vědeckého a technologického pokroku, jsou základními faktory zvýšení konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu.

V exkurzním podnikání, stejně jako v oblasti cestovního ruchu obecně, je použití inovativních technologií zaměřeno na vytvoření nového nebo úpravu produktu, který je již spotřebiteli nabízen, a na zlepšení kvality a rozsah služeb zavedením informačních technologií a moderních forem organizačních a řídících činností.

- používání nových forem a metod (individuální exkurze, interaktivní exkurze, včetně exkurzí po výpravách, exkurze v kostýmech a hraní rolí, nejnovější exkurze do muzeí, exkurze pro lidi se speciálními potřebami atd.);); - používání IT technologií (multimediální technologie, katalogizace turistických atrakcí, virtuální muzea, virtuální exkurze, včetně 3-D exkurzí, používání robotických průvodců, QR kódy atd.).

Ve světě se v poslední době aktivně používají nové formy a metody provádění exkurzí, vč. a na Ukrajině. Konkrétně se v únoru 2017 ve Lvově konala prezentace nového turistického projektu „Spacer Cab“, který zajišťuje retro-prohlídky města elektrickými vozy. Vývojáři navrhují uskutečnit výlety po Lvově na historických elektrických vozidlech značky FORD T, model 1915. Cílem tohoto projektu je otevřít nové turistické příležitosti pro město, ukázat historickou a architektonickou krásu nejen centrální části, ale také v dalších oblastech města, propagovat Lvov na státní a evropské úrovni, podporovat ekologickou šetrnost a kombinaci moderních technologií s historickou složkou.

Použití QR kódů a řady dalších mobilních aplikací přizpůsobených cestovnímu ruchu významně rozšiřuje kognitivní možnosti výletů, přičemž se v maximální možné míře zohledňují subjektivní preference turistů.

QR kód je obecně dvourozměrný čárový kód, který obsahuje informace, které může číst kdokoli pomocí telefonu s vestavěným fotoaparátem. Díky snadnému rozpoznání může předplatitel okamžitě zadávat textové informace do svého telefonu, přidávat kontakty do adresáře, sledovat webové odkazy, posílat SMS zprávy atd. Pomocí QR kódů dokonce organizuje soutěže a hry na hrdiny.

V září 2017 zahájila Městská správa cestovního ruchu ve Lvově a jeden z národních mobilních operátorů inovativní výletní projekt „Poprvé ve Lvově“ - interaktivní prohlídka 15 nejzajímavějších míst v centru města. Informace o interaktivních výletních objektech získáte naskenováním QR kódu pomocí mobilního telefonu - informace o objektu a cesta k dalšímu místu budou k dispozici na speciální webové stránce.

Zásadně novým řešením organizace exkurzí v této fázi jsou virtuální prohlídky EE. Jak uvedl Veres K., virtuální prohlídky EE vytvářejí pro diváka „efekt přítomnosti“, který jim umožňuje získat nejúplnější informace o produktu nebo službě. Je třeba poznamenat, že významnou výhodou virtuálních exkurzí je jejich shoda a dostupnost pro klienta - bez ohledu na věk, zemi bydliště, finanční možnosti, sociální status atd., Ve vhodnou dobu, bez opuštění domova, je možné zobrazit virtuální exkurzi vybranou na webu ...

Inovativní technologie v exkurzních aktivitách jsou proto v moderních podmínkách nedílnou součástí jejího rozvoje a konkurenceschopnosti.

Jste-li podnikatelem s ambiciózními plány a snahou najít si místo pro úspěšné spuštění, setkejte se s opravdu skvělými podnikatelskými nápady, které budou v příštím desetiletí od roku 2020 do roku 2030 žádané.

Inovativní podnikatelské nápady se liší od standardních myšlenek v tom, že skutečně dělají svět lepším místem, přinášejí do světa nové technologie, které řeší problémy Země a lidstva.

Stále více podnikatelů dnes vytváří nové technologické začínající společnosti, které mohou potenciálně řešit takové zásadní globální problémy, jako je změna klimatu, nadměrný odpad, nedostatek vody a úbytek zvířat a rostlin.

inovativní obchodní nápady pro skvělé startupy v nadcházejících letech

Recyklace plastů jako know-how

Plast je jedním z nejhorších nepřátel naší doby. Navzdory skutečnosti, že plast je v moderním světě nepostradatelný, více než poškozuje naše životy. Říkáte, že nevyhnutelné zlo. Bez ohledu na váš osobní vztah k životnímu prostředí může být recyklace vaším povoláním a spuštěním v hodnotě milionů dolarů.

Recyklace plastů má na globálním trhu velký potenciál. Planeta je plná plastů a nové plastové výrobky jsou to nejmenší, co nyní potřebuje. Nyní je čas převzít kontrolu nad recyklací plastů a vytvářet nové technologie v tomto velkém průmyslu.

Vědci odhadují, že plast shromážděný po celé Zemi se odhaduje na více než 500 miliard dolarů. Myslím, že rozsah a vyhlídky na podnikání jsou jasné.

Vyhození je snazší než recyklace. Proto plastový odpad poškozuje naši planetu, vstupuje na Zemi a do oceánu a vrací se k nám ve formě mikroplastů v potravinách.

Robotický odpad a nakládání s odpadky

Odpad roste po celém světě alarmujícím tempem a je stále obtížnější jej zvládnout. Je obtížné sbírat a likvidovat odpadky v takovém množství, zejména s ohledem na ohrožení zdraví a života, které tyto procesy doprovází.

Popular posts
Aktivní odpočinek a turistika Jekatěrinburg

Pokračujeme v seznámení s městy Uralu a Sibiře. Tentokrát vám řekneme o Jekatěrinburgu - jak se k tomu nejlépe dostat, co vidět a jaké chyby stojí za to

  • 12-03-2021 . 24 minutes
Mateřské školy ve Finsku: funkce, náklady, jak si vybrat

Mateřské školy ve Finsku jsou placené, ale poskytují vysoký stupeň předškolního vzdělávání. Můžete se ztrojnásobit v obecní instituci, vybrat si soukromou školku nebo najmout osobu, která by se o vaše dítě starala doma.

  • 12-03-2021 . 12 minutes